Tomato & Mozzarella Pasta

4201
Macaroni pasta mixed with chunky tomato sauce topped with grated mozzarella cheese.
320g
£4.49